ภาพกิจกรรม
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนอายุ 12-17 ปี โรงเรียนโยธินนุกูล ณ. เซนทรัลนครราชสีมา
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนโยธินนุกูล นำนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี จำนวน 294 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดฉีดวัคซีนเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2564,15:25   อ่าน 428 ครั้ง