ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 เม.ย. 64 กิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 และตลาดนัดโยธิน JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
12 ก.พ. 64 งานกิจกรรมวันตรุษจีน
กิจกรรมวันตรุษจีน โรงเรียนโยธินนุกูล จะจัดแบบมาตรการโควิด19 โดยมีการแยกกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่เกินจำนวนที่แต่ละฐานกำหนด ให้นักเรียนคอยติดตามรายละเอียดต่อไปครับ JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดโทนสีแดง กลุ่มภาษาต่างประเทศ
30 ธ.ค. 63 กำหนดการวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีใหม่
กำหนดการวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีใหม่
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนโยธินนุกูล
28 ธ.ค. 63 ถึง 29 ธ.ค. 63 กำหนดงานกีฬาสี โรงเรียนโยธินนุกูล
กำหนดงานกีฬาสี โรงเรียนโยธินนุกูล ณ สนามกีฬาค่ายสุรนารี
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 แข่งขันกีฬา รอบคัดเลือกทุกประเภท
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 แข่งขันกีฑา รอบคัดเลือกทุกประเภทและชิงชนะเลิศทุกประเภท
23 ธ.ค. 63 ถึง 25 ธ.ค. 63 กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
นักเรียนระดับชั้น ป.1-3  ไปเข้าค่ายที่ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 21 ธันวาคม 2563
นักเรียนระดับชั้น ป.4 ถึง ม.3  ไปเข้าค่ายที่ ชัยปิติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  ระหว่างวันที่ 23-25  ธันวาคม 2563
21 ธ.ค. 63 ถึง 22 ธ.ค. 63 กำหนดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2
กำหนดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2  โรงเรียนโยธินนุกูล
21 ธันวาคม 2563 นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปจิมทอมสัน
22 ธันวาคม 2563 นักเรียนระดับชั้น อนุบาล1 - 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไปจิมทอมสัน
11 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชุดนักเรียน
24 ก.ค. 63 กิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนโยธินนุกูล
22 ก.ค. 63 ถึง 23 ก.ค. 63 การเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2563