ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 มิ.ย. 65 วันสุนทรภู่
การแต่งกายตามวันปกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
23 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันไหว้ครู
อาคารอเนกประสงค์/ครูใส่ชุดข้าราชการสีกากี/นักเรียนชุดนักเรียน งานกิจการนักเรียน
23 มิ.ย. 65 รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
13.30 น.   พิธีเปิด
13.30-16.30 น.   อบรม/ฟังคำบรรยาย/เดินรรรงค์
16.30 น. ปิดการอบรม

ชุดนักเรียน/เดินรรรงค์ใส่ชุดม่วงล้วน งานกิจการนักเรียน
14 มิ.ย. 64 ถึง 30 มิ.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนช่วงวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2564
แนวการบริหารการจัดการเรียนการสอนช่วงวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2564 JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
งานบริหารงานทั่วไปและงานวิชาการ
02 เม.ย. 64 กิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 และตลาดนัดโยธิน JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
12 ก.พ. 64 งานกิจกรรมวันตรุษจีน
กิจกรรมวันตรุษจีน โรงเรียนโยธินนุกูล จะจัดแบบมาตรการโควิด19 โดยมีการแยกกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่เกินจำนวนที่แต่ละฐานกำหนด ให้นักเรียนคอยติดตามรายละเอียดต่อไปครับ JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดโทนสีแดง กลุ่มภาษาต่างประเทศ
30 ธ.ค. 63 กำหนดการวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีใหม่
กำหนดการวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีใหม่
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนโยธินนุกูล
28 ธ.ค. 63 ถึง 29 ธ.ค. 63 กำหนดงานกีฬาสี โรงเรียนโยธินนุกูล
กำหนดงานกีฬาสี โรงเรียนโยธินนุกูล ณ สนามกีฬาค่ายสุรนารี
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 แข่งขันกีฬา รอบคัดเลือกทุกประเภท
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 แข่งขันกีฑา รอบคัดเลือกทุกประเภทและชิงชนะเลิศทุกประเภท
23 ธ.ค. 63 ถึง 25 ธ.ค. 63 กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
นักเรียนระดับชั้น ป.1-3  ไปเข้าค่ายที่ สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 21 ธันวาคม 2563
นักเรียนระดับชั้น ป.4 ถึง ม.3  ไปเข้าค่ายที่ ชัยปิติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  ระหว่างวันที่ 23-25  ธันวาคม 2563
21 ธ.ค. 63 ถึง 22 ธ.ค. 63 กำหนดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2
กำหนดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2  โรงเรียนโยธินนุกูล
21 ธันวาคม 2563 นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปจิมทอมสัน
22 ธันวาคม 2563 นักเรียนระดับชั้น อนุบาล1 - 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไปจิมทอมสัน
11 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชุดนักเรียน
24 ก.ค. 63 กิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนโยธินนุกูล
22 ก.ค. 63 ถึง 23 ก.ค. 63 การเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2563