ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ทุกท่าน เข้าสอบสัมภาษ (อ่าน 51) 22 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล (อ่าน 155) 21 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (อ่าน 194) 21 ก.ย. 63
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล (อ่าน 151) 08 ก.ย. 63
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (อ่าน 178) 08 ก.ย. 63
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล วันที่ 9 กันยายน 2563 (อ่าน 38) 31 ส.ค. 63
การอบรมการป้องกันสาธารณภัย (อ่าน 33) 26 ส.ค. 63
การอบรมยาเสพติดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (อ่าน 22) 26 ส.ค. 63
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล (อ่าน 37) 26 ส.ค. 63
กำหนดการเปิดเรียนเต็มรูปแบบ On-site (อ่าน 49) 12 ส.ค. 63
ประกาศกำหนดการแก้ 0 ร มผ ครั้งที่ 2 (อ่าน 47) 03 ส.ค. 63
งานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนโยธินนุกูล (อ่าน 62) 01 ส.ค. 63
นักเรียน ม.2 3 5 และ 6 สามารถยืนคำร้องขอสอบแก้ตัวได้ระหว่างวันที่ 20-30 ก.ค. 2563 (อ่าน 57) 18 ก.ค. 63
การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 44) 17 ก.ค. 63