ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินนุกูล เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิมาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ว่างลง นำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในเรื่องต่างๆ
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2564,14:42   อ่าน 321 ครั้ง