ภาพกิจกรรม
โรงเรียนโยธินนุกูล ได้มอบหนังสือเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนโยธินนุกูล ได้มอบหนังสือเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองสวมใส่หน้ากากอนามัย ผ่านจุดคัดกรองและเว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid) โดยเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564,16:30   อ่าน 4 ครั้ง