ภาพกิจกรรม
กองพันทหารช่างที่ 3 สำรวจสถานที่ ห้องเรียนและอาคารต่างๆ ของโรงเรียนก่อนจะมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค
กองพันทหารช่างที่ 3 นครราชสีมา เดินทางมาโรงเรียนโยธินนุกูล เพื่อสำรวจสถานที่ ห้องเรียนและอาคารต่างๆ ของโรงเรียน ก่อนจะมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคตามจุดต่างๆ ที่มีการสัมผัสร่วมกัน ภายในโรงเรียนในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564,16:29   อ่าน 4 ครั้ง