ภาพกิจกรรม
คัดกรองนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินนุกูล มอบหมายให้นางถวิล สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมครูประจำชั้น ป.1-6 และ ม. 1-3 เพื่อปรึกษาหารือคัดกรองนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ซึ่งมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง จำนวน 27 คนได้รับทุนคนละ 500 บาท และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 7 คน คนละ 1,500 บาท รวม 34 คน รวมเป็นจำนวนเงินทุนทั้งสิ้น 24,000 บาท
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564,16:26   อ่าน 5 ครั้ง