ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี อำนวยการโรงเรียนโยธินนุกูล ปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่จะเข้าฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนโยธินนุกูล ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564,16:25   อ่าน 5 ครั้ง