ภาพกิจกรรม
รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนโยธินนุกูล รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนโยธินนุกูล คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองสวมใส่หน้ากากอนามัย ผ่านจุดคัดกรอง โควิด-19 ตามมาตรฐานการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2564,11:43   อ่าน 33 ครั้ง