ภาพกิจกรรม
อำนวยการโรงเรียนโยธินนุกูล มอบทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินนุกูล มอบทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นนักเรียนยากจนของสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 24 ทุน เป็นเงินทุนทั้งสิ้น 16,000 บาท
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2564,12:41   อ่าน 57 ครั้ง