ภาพกิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าโรงเรียน
วันที่ 5-8 มกราคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนโยธินนุกูลได้ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) งานด้านอาคารสถานที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม น่าดู น่าอยู่ เป็นการพัฒนาปรับปรุงงานด้านอาคารสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนต่อไป
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2564,09:56   อ่าน 8 ครั้ง