ภาพกิจกรรม
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุม การเรียนการสอนออนไลน์
เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน เชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุม โดยวันนี้ นางจิตติมา ปางเศรณี รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้มาให้กำลังใจและมอบนโยบายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และให้คณะครูดูแลตนเอง บุคคลใกล้ชิด ปฏิบัติตนเองตามนโยบายของจังหวัดอย่างเคร่งครัด แจ้งและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในเรื่องทั่วไป โดยเฉพาะการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2564,09:54   อ่าน 9 ครั้ง