ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินนุกูล รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานของโรงเรียน เข้าคารวะและกราบอวยพรวันขึ้นปีใหม่ 2564 พลโทธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินนุกูล รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานของโรงเรียน เข้าคารวะและกราบอวยพรวันขึ้นปีใหม่ 2564 พลโทธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2564,09:52   อ่าน 7 ครั้ง