ภาพกิจกรรม
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินนุกูล มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กลุ่มนักเรียนรายใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น​ รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 15,000 บาท  
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2564,15:22   อ่าน 324 ครั้ง