ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินนุกูล เข้าสอนและติว O-Net ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินนุกูล เข้าสอนและติว O-Net ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียน ถือว่าเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา เห็นความสำคัญของการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูลเป็นอย่างมาก

โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,14:28   อ่าน 678 ครั้ง