รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโยธินนุกูล
187 ถนน ปาณิกบุตร   ตำบลหนองไผ่ล้อม  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 044252727
Email : yothinnukul.school@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :