ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 154) 20 ก.พ. 66
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 172) 20 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ IEP (อ่าน 171) 01 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ IEP (อ่าน 152) 26 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP) (อ่าน 213) 04 ม.ค. 66
โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565-2569) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (อ่าน 281) 15 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ​ ​ตำแหน่ง​ ครูชาวต่างชาติ Announcement of qualified temporary employees Teacher employment position for foreigner (English) Year 2022 (อ่าน 309) 12 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ Regarding the Recruitment of a Futl Time Foreign Teacher (1 position) (อ่าน 35) 21 ก.ย. 65
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 (อ่าน 354) 26 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนไม้สองชั้น แบบ 017 โรงเรียนโยธินนุกูล (อ่าน 504) 15 มิ.ย. 65
ผลการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2565 (อ่าน 355) 03 มิ.ย. 65
ประกาศปิดเรียนปีการศึกษา 2564 และเปิดเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 593) 13 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 526) 26 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันรับวุฒิการศึกษานักเรียนชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 535) 26 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนภาคฤดูร้อน (เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) (อ่าน 466) 26 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 362) 25 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัว อนุบาล 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 638) 21 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 604) 21 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ (อ่าน 599) 21 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 431) 17 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 479) 17 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ (IEP) ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 532) 01 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) ระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม 2565 จำนวนจำกัด (อ่าน 977) 24 ม.ค. 65
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) (อ่าน 433) 12 ต.ค. 64
แจ้งขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน 100% ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 (อ่าน 401) 02 ก.ย. 64
แจ้งขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่บ้าน 100% จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 435) 01 ก.ค. 64
แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อความปลอดภัยในเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 491) 23 มิ.ย. 64
แนวการบริหารการจัดการเรียนการสอนช่วงวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2564 (อ่าน 486) 12 มิ.ย. 64
ประกาศแจ้ง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 524) 15 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 590) 08 พ.ค. 64
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (อ่าน 525) 27 เม.ย. 64
ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 475) 27 เม.ย. 64
กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี (อ่าน 521) 17 ธ.ค. 63
กำหนดงานกีฬาสี โรงเรียนโยธินนุกูล (อ่าน 580) 17 ธ.ค. 63
กำหนดการวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีใหม่ (อ่าน 1153) 17 ธ.ค. 63
กำหนดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 579) 17 ธ.ค. 63
ผลการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล (อ่าน 546) 30 พ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน **แก้ไข** (อ่าน 532) 16 พ.ย. 63
งานจ้างการประกวดราคา โครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 513) 09 พ.ย. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 496) 02 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ทุกท่าน เข้าสอบสัมภาษ (อ่าน 506) 22 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล (อ่าน 578) 21 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (อ่าน 613) 21 ก.ย. 63
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล (อ่าน 638) 08 ก.ย. 63
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (อ่าน 675) 08 ก.ย. 63
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล วันที่ 9 กันยายน 2563 (อ่าน 455) 31 ส.ค. 63
การอบรมยาเสพติดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (อ่าน 361) 26 ส.ค. 63
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล (อ่าน 425) 26 ส.ค. 63
การอบรมการป้องกันสาธารณภัย (อ่าน 426) 26 ส.ค. 63
กำหนดการเปิดเรียนเต็มรูปแบบ On-site (อ่าน 501) 12 ส.ค. 63